Dag van de Architectuur: Hoe hot is Hilversum?

zaterdag 19 juni

DAC Dudok Architectuur Centrum

Het landelijk thema van de Dag van de Architectuur 2021 is ‘Architectuur/Klimaat’ en gaat over de dubbele lading van klimaatverandering en architectuurklimaat. Met debatten, wandel- en fietsroutes en presentaties van jonge mensen brengt het DAC op uiteenlopende manieren betrokkenen met elkaar in gesprek over complexe ruimtelijke vragen. Het DAC treedt op 19 juni op als vertegenwoordiger van het ‘architectuurklimaat’ door de dialoog tussen ontwerper en gebruiker, maar ook tussen burger en politiek te stimuleren.

Wat betekent klimaatarchitectuur voor de ervaring van de leefbaarheid van Hilversum en met name in de openbare ruimten?

1. Opwarming en verdroging maar ook wateroverlast.
In hoeverre heeft de binnenstad last van hittestress? Waarom lopen de tunnels steeds onder, hoe spelen kleine hoogteverschillen daarin een rol? Hoe hoog is de temperatuur in jouw wijk? Kunnen we dat meten?

2. Plekken van ontmoeting en verbinding.
Hilversum heeft veel plein- en buurtrecreatie zoals het Marktplein, de Groest, de Kerkbrink en voormalige (en toekomstige – stationsgebied) brinken, maar ook parken en vijvers in- en rondom de stad. Wat trekt mensen naar die plek, wat wordt gewaardeerd en hoe zou dat beter kunnen. We kijken zo ook naar de leefbaarheid (‘experience’) van Hilversum.

Het DAC organiseert op de Dag van de Architectuur vier projecten:

 • Project: Hoe ‘hot’ is jouw wijk
  Studenten van de Beroeps HAVO (Human Technology) en ROC – Bouwkunde/Media studenten) gaan de ‘temperatuur’ meten van verschillende plekken in de stad. Ze peilen in woonwijken en in de openbare ruimte de hittestress, de verkoeling, houden interviews bij de ‘hot spots’ en leggen de resultaten vast in ‘warmtekaarten’. De presentatie van de resultaten vindt op 19 juni plaats bij het DAC.
 • Stadsgesprek “Hoe ‘Hot’ is Hilversum?” op 22 juni 19.30 uur
  – vanuit het MCO via ZOOM of fysiek met kleine groep
  Tijdens dit 2de Stadsgesprek van 2021 gaan verschillende partijen aan de hand van vooraf bekendgemaakte stellingen met elkaar en met inwoners in debat over klimaat en architectuur in de fysieke betekenis van het woord.
 • Project Omgevingsvisie met Middelbare Scholieren
  Samen met Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vecht organiseert het DAC een project rond de Omgevingsvisie met 4 HAVO groepen van het Roland Holst College en Comenius College. De leerlingen doen onderzoek naar een aantal thema’s zoals Klimaat & energie transitie, Water & bodem, Hilversumse kwaliteit & erfgoed ruimte. Zij kiezen zelf een thema’s met focus op wateroverlast en hittestress en formuleren vraagstukken die ze gaan oplossen.
 • Wandeling/fietstocht
  Het DAC biedt op 19 juni een route in en rond Hilversum aan, waarin deelnemers goede ‘landschappen’ kunnen ontdekken en beleven vanuit de optiek van hittestress (groen en water) én potentie voor ontmoeting. Bij een groot aantal plekken geven gidsen uitleg, en voert de route langs diverse bijzondere horecagelegenheden.

Wanneer

 • zaterdag 19 juni 2021

Locatie