Dynamic Arts

Stichting Dynamic Arts streeft naar een inclusieve samenleving, waarin sociale duurzaamheid een essentiële rol speelt. Stichting Dynamic Arts heeft als doel om het regionale platform te zijn voor jongerencultuur & urban arts. Dit gebeurt via jongerenwerk, talent educatie en werk in de gemeenschap.

SOCIALE KUNST VOOR DUURZAAM GELUK
Sociale kunst is kunst gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling van het sociale bewustzijn. Vanuit Stichting Dynamic Arts wordt gewerkt aan een cultuur waarin creatieve expressie al vroeg wordt aangeleerd en de ontwikkeling hiervan gestimuleerd wordt voor alle leeftijden. Een cultuur waarin jongeren de dagelijkse stress en problemen kunnen loslaten via expressie en creativiteit. Een cultuur waar jongeren hun talenten kunnen inzetten om de samenleving mooier en inclusiever te maken. Een inclusieve maatschappij waar iedereen zich thuis voelt ongeacht leeftijd, ras, geslacht, seksualiteit, kleur, godsdienst en taal. Jongeren hebben de toekomst, als jongeren de ruimte en begeleiding krijgen om hun creatieve capaciteit door te ontwikkelen kunnen zij deze toekomst heel mooi maken.

Locatie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de uitmail