Theater Kleintje Kunst

Theater Kleintje Kunst

Ziehier een unieke locatie voor een minitheater in Hilversum. Mede gezien het feit dat er in Hilversum nauwelijks nog plekken zijn waar (toneel)voorstellingen van amateurverenigingen tegen geringe kosten kunnen worden gegeven, is het zaak een plek als deze te behouden en daarbij eventueel ook beschikbaar te stellen voor producties van andere verenigingen, cabaretgroepen, solo-optredens e.d.

Een minitheater is een succesvolle formule gebleken. Het publiek is in een klein theater veel directer betrokken bij de voorstelling en door het geringe aantal plaatsen (in dit geval max. 40) worden de voorstellingen meerdere avonden per productie gegeven. Het publiek heeft in een tijd van overvolle agenda’s gelegenheid uit meerdere avonden te kunnen kiezen en, ook heel belangrijk, de acteurs/spelers kunnen meerdere keren optreden. Met een eigen (mini)theater zijn er bovendien voor spelers en publiek zoveel meer mogelijkheden.

Locatie