Ensemble

Our voice entails an ambiguous art
it unites us and sets me apart

Mijn tegenstem hinkt zonder jouw melodie
en mank is ze lang zo krachtig niet

We travel the earth and each other’s worlds
Wipe away borders with the soles of our feet

En zingen meerstemmig in tientallen talen 
een grenzeloos lied

Mieke van Zonneveld
Mieke van Zonneveld (1989) is dichter en docent Nederlands. Ze is geboren en getogen in Hilversum en keerde na haar studie weer naar haar geboortedorp terug. Van 2018-2021 was ze de stadsdichter van Hilversum. Het eerste gedicht dat ze als stadsdichter schreef is geschilderd op de muur van de school waar Van Zonneveld zelf werkt als docent Nederlands. Het idee voor dit gedicht ontstond in samenspraak met leerlingen. Het is een tweetalig gedicht over meerstemmigheid, dat de de internationale en open sfeer van de school reflecteert.

Van Zonneveld won in 2013 de nationale Turing gedichtenwedstrijd en debuteerde begin 2017 bij De Bezige Bij met haar bundel Leger. Deze werd zeer goed ontvangen. Ze won er de Eline van Haarenprijs, de Eijlders poëzieprijs en de Lucy B en C W Van der Hoogtprijs mee en Luuk Gruwez noemde het in De Standaard "misschien wel het beste debuut in jaren". De jury van de Van der Hoogtprijs 2019 beschreef de bundel als volgt in haar juryrapport: 

"De inzet van het dichterschap van Van Zonneveld is groot en ze neemt haar werk zeer ernstig, zonder spoor van ironie. Dit schrijft ze bijvoorbeeld: ‘Mijn psalmen vielen stil of werden enkel lippendienst. / Gewogen in de holte van mijn hand verstond ook God ze niet’. Ook in het lange ‘Dagboek van een lentemeisje’ overheerst het verlangen naar aards geluk, naar een liefdesparadijs. […] Daarbij moet toegevoegd worden haar grote aandacht voor muzikaliteit van de taal met subtiel gebruik van stijlmiddelen als alliteratie, enjambement, binnenrijm en soms eindrijm. […] Het is om een optelsom van een groot aantal zeer bijzondere stilistische en formele kwaliteiten dat de jury de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs van het jaar 2019 unaniem toekent aan Mieke van Zonneveld voor haar debuutbundel Leger. Van Zonneveld getuigt in deze bundel van een belangrijk dichterschap waarvan de inspiratiebronnen teruggaan van de klassieke oudheid tot Herman Gorter, van de Bijbel, het Paradijs en zelfs een bijna noodlottig ziekbed. […] haar dichterschap houdt nu al een grote belofte in."

Stadsdichter Hilversum

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de uitmail